Label IBC
Din IBC - ditt avtryck
Your IBC - Your Imprint
Utnyttja möjligheten att stärka ditt företags varumärke.
USE THE POSSIBILITY TO STRENGTHEN YOUR CORPORATE BRANDING
Med IMAGEline har du tillgång till en mobil reklamyta som
WITH IMAGELINE YOU WILL HAVE ACCESS TO A MOBILE ADVERTISING
AREA THAT IS VISIBLE EVERYWHERE
är synlig överallt.
På bilden ovan visas en Label IBC. Etiketterna finns i två
THE PICTURE ABOVE SHOWS A LABEL IBC. THE LABELS ARE AVAILABLE
storlekar, och de kan tryckas med en bild och/eller företagets
IN TWO SIZES n AND CAN BE PRINTED WITH AN IMAGE AND OR YOUR
logotyp.
CORPORATE LOGO
C
A
B
LABEL A, B UND C
LABELS A, B AND C
D
IN 'RڔEN ERHËLTLICH
AVAILABLE IN SIZES
200 MM X 600 MM
200 MM X 600 MM
(600L - 800L - IBC)
(600L - 800L - IBC)
C
250 MM X 700 MM
A
250 MM X 700 MM
(800 l Euro - 1000 l - IBC)
(800 l Euro - 1000 l - IBC)
BEDRUCKUNG
PRINT
bis zu 4 Farben
up to 4 colours
D
B
Produktpalette / Product Range
24/25
Print IBC
Din IBC - ditt avtryck
Your IBC - Your Imprint
Använd IBC-behållaren för att lyfta fram din logotyp.
REFiNE THE IBC WITHYOUR LOGO
Varumärke/logotyp/fyllningsmedium - du väljer själv.
BRAND/LOGO/FiLLING MEDIUM - WHATEVER YOU LIKE
Trycket sitter permanent på innerbehållaren.
THE PRINT IS APPLIED PERMANENTLY TO THE INNER RECEPTACLE
C
A
B
D
Druckbereich A, B, C und D:
Print zones A, B, C and D:
115 mm x 600 mm
Print zones A, B, C and D:
(600 - 800 l - IBC)
(600 - 800 l - IBC)
C
115 mm x 750 mm
A
115 mm x 750 mm
(800 l Euro - 1000 l - IBC)
(800 l Euro - 1000 l - IBC)
BEDRUCKUNG
0RINT
1 FARBIG IN DEN FARBEN
SINGLE COLOUR WITH
D
SCHWARZ
B
BLACK
BLAU
BLUE
ROT
RED
GELB
YELLOW
WEI”
WHITE
Colour IBC
Din IBC - Din färg
Your IBC - Your Colour
Distinkt och permanent.
DISTINCTIVE AND PERMANENT
Oavsett om det handlar om företagsfärger, signalfärger
WHETHER CORPORATE COLOURS SIGNAL COLOURS OR THEFT PROTECTION n
eller stöldskydd, så har vi lösningen.
WE MAKE IT POSSIBLE
Innerbehållaren från WERIT kan fås i den färg du önskar.
THE INNER RECEPTACLE INTRODUCED BY WERIT AVAILABLE IN YOUR
DESIRED COLOUR
COLOUR IBC
FÄRGER IBC
COLOUR CHART
FÄRGKARTA
Den faktiska färgnyansen bör koordineras vid beställning.
4HE ACTUAL COLOUR TONE SHOULD BE COORDINATED UPON ORDERING