Fat med fasta gavlar

Sprundfat

(216 liter)

Förpackningslösningen för den petro- kemiska och kemiska industrin samt

för läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Fat är ryggraden i Greifs Industrial Packaging & Services' verksamhet. Det breda produktutbudet av plåtfat uppfyller de tuffaste förpackningskrav som ställs av petrokemisk och kemisk industri samt läkemedels- och livsmedels- industrin.

Plåtfaten framställs med den senaste produktionstekniken och testas i enlighet med FN:s normer för att säkerställa optimalt skydd för ett stort urval av farligt och icke farligt gods.

·Greifs plåtfat med fasta gavlar följer stränga FN- rekommendationer för emballering av farligt och icke farligt gods i klasserna I, II och III. Standardkapaciteten är 216,5 liter.

·Greifs plåtfat kan tillverkas med mantel i Spiraltainer® - utförande, vilket kombinerar en överlägsen vakuumstyrka med en mer effektiv lastning i 20- och 40-fots standardcontainers. Dessutom finns fortfarande konventionellt korrugerade fat att tillgå.

·Vertikalfogen är elsvetsad. Botten och toppen är falsade med manteln genom Greifs Spiralon® trippelfalsning, som garanterar säker användning.

·För att säkerställa högsta säkerhet vid transport och hantering, läckagetestas varje plåtfat i vår specialutvecklade heliumtest.

·Greifs fat kan lackeras invändigt med fenol-, epoxyfenol eller speciallackering enligt lackeringssystemet RDL®. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för att finna den bästa lackeringen för ett visst användningsområde, och för att säkerställa produktsäkerhet och kompatibilitet där det är nödvändigt.

·Greif erbjuder ett urval av standardiserade plåttjocklekar, som uppfyller FN:s krav för nära nog alla slags gods. Som ett tillval finns för vissa fat speciallösningar för extra höga prestanda.

·Greifs fat är certifierade av oberoende testinstitut för att uppfylla FN:s rekommendationer samt transportnormer som t ex RID/ADR/IMDG/ICAO/IATA.

·Greif följer det internationella färgsystemet RAL för att garantera likhet i färgkulörer världen över.

·Som tillval kan fat dekoreras med kundens företagslogotyp. Logotyper och text kan appliceras med screentryck på alla fattyper.

Fat med fasta gavlar

Sprundfat

(216 liter)

Standard Greif specifikationer

Stål

Stålplåt av handelskvalitet. Specifikation enligt ISO3573 och ISO3574 eller motsvarande standarder (t ex EN10130/EN10131).

Förslutningar

Två Tri-Sure® 4S® - förslutningar, G2 och G3/4 , tillverkade i enlighet med ISO15750. Förslutningarna kan förseglas med Tab-Seal® - kapsyler, antingen i neutralt utförande eller enligt kundens önskemål. Förslutningarna är försedda med Greifs högprestanda standardpackningar, 4S® .

Konstruktion

·Mantel

Elsvetsad längdfog. Ytstruktur: mindre än 1,0 mm med 2x3 korrugeringar för att uppnå optimalt tryckmotstånd.

·Hopsättning

Falsningen Greif Spiralon® triple garanterar säker användning.

·Standarder

ISO15750 eller motsvarande (t ex EN210) för 216,5 liters fat med fasta gavlar.

Invändig lackering

Om invändigt obehandlade fat inte passar för ert användningsområde, kan Greif utföra högkvalitativ lackering i RDL® fenol eller epoxyfenol. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för att finna den bästa lacktypen för ett visst ändamål från vårt utbud av lacker enligt internationell standard. Se Greifs folder “RDL®, Greif’s Universal Regular Drum Lining

System”.

40/pall

Utvändig lackering

Färger enligt Greifs RAL-standard (eller efter kundens önskemål). Se Greifs folder “Colours and Decoration”.

Alternativ

Flerfärgsfat, dekorering och märkning i enfärgat silkscreenttryck.

Spiraltainer, RDL, Tri-Sure, 4S, Tab-Seal, Spiralon, är registrade varumärken.

32/pall

Pallmönster – fatpall – 1,8 x 2,4 m

Innehåll - liter

 

Plåttjocklek - mm

 

 

 

 

Mått – mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominell

 

Total

 

Topp

 

Mantel

 

Botten

 

 

Diameter

 

 

Höjd utv.

 

 

Vikt – kg

 

 

Anm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv.

 

 

Utv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

216

 

1,0

 

0,8

 

1,0

 

 

571,5

 

 

585

 

 

884

 

 

15,4

 

 

C*

 

 

208

 

216

 

1,0

 

0,9

 

1,0

 

 

571,5

 

 

585

 

 

884

 

 

16,2

 

 

C*

 

 

208

 

216

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

 

571,5

 

 

585

 

 

884

 

 

18,3

 

 

C*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*C = Containeranpassat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greif Sweden AB

Greif Norway AS

 

 

 

Greif Sweden AB

 

 

 

 

 

 

Industrivägen 2-4

Titangaten 14

 

 

 

Kvekatorpsvägen 25

 

 

 

 

 

 

SE-137 23 Västerhaninge NO-1630 Gamle Fredrikstad

 

Box 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.: +45 850 441880

Tlf.: +46 346 714600

 

SE-311 23 Falkenberg

 

 

 

 

 

 

www.greif.se

www.greif.no

 

 

 

Tlf.: +46 346 714600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.greif.se