Små och mellanstora
sprundfat
(15-120 liter)
Greifs utbud av fat på15 till 120 liter följer stränga FN-
Den perfekta
rekommendationer för emballering av farligt gods i
förpackningslösningen för
klasserna I, II och III. Små och mellanstora sprundfat
flytande produkter för den
kan tillhandahållas med obehandlad insida eller förses
petrokemiska och kemiska
med ett flertal olika typer av invändig lackering eller ett
industrin samt för läkemedels-
särskilt plastfoder för kemiska tillämpningar.
och livsmedelsindustrin.
Fat på upp till 60 liter har minskade ändar, vilket gör dem
Fat är ryggraden i Greifs Industrial Packaging &
stapelbara.
Services verksamhet. Det breda produktutbudet
av plåtfat uppfyller de mycket tuffa förpack-
För att uppnå optimal säkerhet kan locket på vätskefaten
ningskrav som ställs av den petrokemiska och
förses med förslutningarna G2 och/eller G3/4 Tri-Sure®
kemiska industrin och av läkemedels- och
4S®, vilka kan tillslutas med Tri-Sure® Tab-Seal®-
livsmedelsindustrin. Plåtfaten framställs med
kapsyler. Dessutom går det att använda Unigrip®-
den senaste produktionstekniken och testas i
munstycken eller Plastirob®-kranar.
enlighet med FN:s normer för att säkerställa
optimalt skydd för ett stort urval av farligt och
Greifs fat kan lackeras invändigt enligt
lackeringssystemet Greif RDL®. Sprund.
icke farligt gods.
Faten kan även förses med HDPE-foder för kemiska
tillämpningar. Dessa fat kombinerar styrkan och
stabiliteten hos ett stålfat med materialkompatibiliteten
hos ett HDPE-foder.
Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för att finna
den bästa lackeringen för ett visst användningsområde.
Alla fat kan förses med screentryck. Fat på upp till
60 liter kan litograferas.
Greif erbjuder ett urval av standardiserade plåttjocklekar,
som uppfyller FN:s krav för nära nog alla slags gods.
Som ett tillval finns för vissa fat speciallösningar för extra
höga prestanda.
Greif följer det internationella färgsystemet RAL för
yttre färgsättning så att man kan garantera
standardiserade färgkulörer över hela världen.
Små och mellanstora
sprundfat
(15-120 liter)
Greif standardspecifikationer
Stål
Stålplåt av handelskvalitet. Specifikation enligt ISO3573 och ISO3574 eller motsvarande
standarder (t.ex. EN10130/EN10131).
Förslutningar
Två Tri-Sure® 4S®-förslutningar, G2 och G3/4, tillverkade i enlighet med ISO15750.
Förslutningarna kan förseglas med Tab-Seal®-kapsyler, antingen i neutralt utförande eller enligt
kundens önskemål. Förslutningarna är försedda med Greifs högprestandastandardpackningar
4S®.
Konstruktion
Mantel:
Elsvetsad fog. Mantelkonfiguration: med eller utan strängar, korrugering vid förfrågan.
Hopsättning:
TripleSeam-konstruktion.
• Foder (om tillämpligt):
Formblåst HDPE.
Invändig lackering
Om invändigt obehandlade fat inte passar för ditt användningsområde, kan Greif utföra hög-
kvalitativ lackering i RDL®-fenol eller -epoxyfenol. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för
att finna den bästa lacktypen för ett visst ändamål från vårt utbud av lacker enligt internationell
standard. Se Greifs broschyr ”RDL®, Greif’s Universal Regular Drum Lining System”.
Utvändig lackering och dekoration
Färger enligt Greifs RAL-standard (eller efter kundens önskemål). Se Greifs broschyr
”Colours and Decoration”.
Alternativ:
enfärgat silkscreentryck på mantel eller lock.
Transport
Greifs fat är certifierade av oberoende testinstitut för att uppfylla FN:s rekommendationer samt
transportnormer som RID/ADR/IMDG/ICAO.
Våra stålfat är bland de säkraste transportbehållarna för transport av farligt gods i klasserna I, II och III.
Innehåll
Lock
Mantel
Nedtill
Genom-
Diameter
Utv.
Höjd
FN-
Liter
mm
mm
mm
snittsvikt kg
inv. mm
mm
utv. mm
märkning
15 SF
0,50
0,50
0,50
1,9
280
285
295
X1.2/250
20 SF
0,50
0,50
0,50
2,2
280
285
384
X1.2/250
20 SF
0,62
0,62
0,62
2,7
305
313
322
X1.2/300
25 SF
0,50
0,50
0,50
2,6
280
285
464
X1.2/250
25 SF
0,62
0,62
0,62
3,0
305
313
392
X1.2/300
30 SF
0,62
0,50
0,62
3,0
305
313
465
X1.2/300
30 SF
0,62
0,62
0,62
3,4
305
313
465
X1.2/300
30 V
0,50
0,50
0,50
3,3
305
314
500
X1.8/350
60 SF
0,50
0,50
0,50
4,2
380
396
588
Y1.2/150
60 SF
0,62
0,62
0,62
5,2
380
396
588
X1.2/250
60 SF
0,75
0,75
0,75
6,2
380
396
588
X1.2/250
60 SF
0,50
0,50
0,50
4,2
360
375
646
Y1.2/150
60 SF
0,62
0,62
0,62
5,1
360
375
646
X1.2/250
60 V
0,62
0,62
0,62
6,3
380
396
623
X1.5/250
115 SF
0,75
0,75
0,75
9,4
454
476
760
X1.2/250
115 SF
1,00
1,00
1,00
12,4
454
476
756
X1.2/400
120 SF
0,75
0,75
0,75
9,7
454
476
800
X1.2/250
120SF
1,00
1,00
1,00
12,7
454
476
800
X1.2/400
SF = Sprundfat V = Valethene-kombifat
4S, Plastirob, RDL, Tri-Sure, Tab-Seal och Unigrip är alla registrerade varumärken som tillhör Greif.