Plastdunk

(10 liter)

Greif’s expertis inom formblåsning garanterar pålitliga dunkar som är hantervänliga med allsidig överlägs- enhet även vid upprepad varje dag- användning.

Många varianter av formblåsta behål- lare tillverkas på flera av våra siter. De formblåsta dunkarna uppfyller många olika krav inom diverse branscher såsom smörjmedel, jordbrukskemikalier och livsmedel.

·Alla plastdunkar i vårt sortiment är tillverkade av högmo- lekylär polyeten (HDPE), UN-godkända och testade med olika modellvätskor. Dunkarna är därför lämpliga för såväl kemisk/tekniska produkter som livsmedelsprodukter.

·Dunkarna tillverkas i naturellt utförande som standard, men vi tar dessutom fram helt kundunika plastdunkar när det finns speciella krav på hantering, form eller färg.

·Kapsyler till dunkarna kan förses med rivring för att säkerställa att de inte öppnats. Speciella kapsyler med ventil för övertryck kan också erhållas.

·Greif’s plastdunkar på 10 liter har en speciell profil i topp och botten, som gör att de står stadigt vid stapling. I botten finns tre grepp som gör dunken avsevärt lättare att hålla i när den töms. I övrigt är dunkarna väl anpassade till EUR- pallen.

·Dunkarna är försedda med en volymgradering.

·Alla våra dunkar är godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO.

Plastdunk (10 liter

)

Standard Greif specifikationer

Material

Mycket högmolekylär PE (HDPE).

Konstruktion

 

·

Dimensioner

 

·

Se tabell.

 

Hopsättning

 

 

Dunkarna är tillverkade av högmolekylär

 

 

polyeten och är formblåsta i ett stycke.

 

 

Materialet är korrosionssäkert och neutralt

 

 

gentemot de flesta produkter samt är oskadligt

 

 

för miljön. Materialet kan återanvändas eller

 

 

förbrännas.

 

Förslutning

 

 

Dunkarna är försedda med en öppning som är

 

 

49 mm invändigt mått.

 

 

Kapsyler till dunkarna kan förses med rivring för

 

 

att säkerställa att de ej öppnats. Speciella

 

 

kapsyler med ventil för övertryck kan också

 

 

erhållas.

 

Kvalitet

 

 

Alla Greif’s produktionsiter för plastdunkar är

 

 

certifierade enligt DIN EN ISO 9001.

 

 

Dunkarna är framställda i överensstämmelse

1. Dunkarna är försedda med 49 mm

 

med väsentliga krav i EU-emballagedirektiv

 

öppning.

 

94/62 EF, artikel 9 och 11.

 

2.Profilen på topp och botten är

 

 

Transport

utformad för att ge en stabil

stapling.

 

Alla våra dunkar är godkända för transport av

3.Dunkarna är försedda med skala.

 

farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR,

De kan även förses med siktrand.

 

IMDG och ICAO. Dunkarna är testade med

4.I botten finns tre grepp som gör det

 

följande modellvätskor: vatten, vätmedel,

lättare att hantera dunkarna vid

ättiksyra, n-butylacetat, salpetersyra 55% och

tömning.

 

lacknafta. Permeationstest är genomförd med

 

lacknafta.

Pallmönster

 

 

 

 

 

 

 

 

Mått i mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 

 

Längd

 

 

Bredd

 

 

Höjd

 

 

Öppning

 

 

Vikt

 

 

Antal/

 

 

UN-märkning

 

 

(liter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

 

 

Pall

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

230

 

 

195

 

 

315

 

 

49

 

 

480

 

 

60

 

 

UN 3H1/Y1.8/200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greif Sweden AB

Kvekatorpsvägen 25

Box 203

SE-311 23 Falkenberg

Tlf.: +46 346 714600

www.greif.se