Plastdunk

5 liter

AB Anders Hillertz har ett brett sortiment av plastdunkar, som lämpar sig för många olika produkter. 5-litersdunkarna har en konstruktion som gör att de är lätta att stapla och hantera. Smidiga att hantera med andra ord.

Konstruktion

Dunkarna är tillverkade av hög-molekylär polyeten och är formblåsta i ett stycke.

Dunkarna är försedda med en öppning som är 43 mm eller DIN51. Materialet är korrosionssäkert och neutralt gentemot de flesta produkter samt är oskadligt för miljön.

Standard eller special

Dunkarna tillverkas i naturellt utförande som standard, men vi kan gärna ta fram helt kundunika plastdunkar när det gäller större volymer och om det finns speciella krav på hantering, form eller färg.

Kapsyler till dunkarna kan förses med rivring för att säkerställa att de inte öppnats. Speciella kapsyler med ventil för övertryck kan också erhållas.

Lätta att hantera

Plastdunkarna har en speciell profil i topp och botten, som gör att de står stadigt vid stapling. I botten finns tre grepp som gör dunken avsevärt lättare att hålla i när den töms. I övrigt är dunkarna anpassade till EUR-pallen.

Vi tänker på miljön

Plastdunkarna är konstruerade för återan- vändning och flergångsbruk. Det använda materialet kan sedan återvinnas till 100%, alternativt förbrännas för utvinning av energi.

Fakta plastdunk 5 liter

Godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO.

Dunkarna har 43 mm eller DIN51 öppning.

Kapsylerna kan förses med rivring. Kapsyler med ventil kan erhållas.

Dunkarna kan förses med volymgradering och siktrand.

Lätthanterliga och pallanpassade till EUR-pallen.

© Hannells Industrier 2010/02/04

Plastdunk 5 liter

Testat och godkänt

Alla våra dunkar är godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO.

Dunkarna är testade med följande modellvätskor: vatten, vätmedel, ättik- syra, n-butylacetat, salpetersyra 55% och lacknafta. Permeationstest är genomförd med Lacknafta.

Kapsyler till dunkarna kan förses med rivring för att säkerställa att de ej öpp- nats. Speciella kapsyler med ventil för övertryck kan också erhållas. Dunkarna är pallanpassade till EUR-Pallen.

Miljö

Dunkarna är framställda i överensstäm- melse med väsentliga krav i EU-emballa- gedirektiv 94/62 EF, artikel 9 och 11.

dunkarna är konstruerade för återan- vändning och flergångsbruk

det använda materialet kan återvin- nas till 100% alternativt förbrännas för utvinning av energi

innehållet av tungmetaller är i överens- stämmelse med kraven i direktivet

materialidentifikation ”HDPE”präglat i dunkens botten

1

2

3

4

1Dunkarna har 43 mm eller DIN51 öppning.

2Profilen på topp och botten är utformad för att ge en stabil stapling.

3Dunkarna kan förses med volymgradering och siktrand.

4I botten finns tre grepp som gör det lättare att hantera dunkarna vid tömning.

Pallmönster

 

 

Mått i mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INnHåll

längd

bredd

höjd

öppning

vikt

antall/

un-märkning

certifikat

LITER

 

 

 

 

g

pall

a

b

c

d

 

 

 

 

 

 

 

5

192

152

250

43/DIN51

270

128

UN 3H1/Y1.8/100

ETi-07005/HI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Hannells Industrier 2010/02/04