Stapelbar plastdunk

(5 liter)

Greif’s expertis inom formblåsning garanterar pålitliga dunkar som är hantervänliga med allsidig överlägs- enhet även vid upprepad varje dag- användning.

Många varianter av formblåsta behål- lare tillverkas på flera av våra siter. De formblåsta dunkarna uppfyller många olika krav inom diverse branscher såsom smörjmedel, jordbrukskemikalier och livsmedel.

5-liters dunkarna är tillverkade av högmolekylär polyeten och är formblåsta i ett stycke. Materialet är korrosionssäkert och neutralt gentemot de flesta produkter samt är oskadligt för miljön.

Dunkarna tillverkas i naturellt utförande som standard, men vi tar dessutom fram helt kundunika plastdunkar när det gällar större volymer och om det finns speciella krav på hantering, form eller färg.

Kapsyler till dunkarna kan förses med rivring för att säkerställa att de inte öppnats. Speciella kapsyler med ventil för övertryck kan också erhållas.

Greif’s plastdunkar på 5 liter har en speciell profil i topp och botten, som gör att de står stadigt vid stapling. I botten finns tre grepp som gör dunken avsevärt lättare att hålla i när den töms. I övrigt är dunkarna väl anpassade till EUR-pallen.

Greif’s dunkar är konstruerade för återanvändning och flergångsbruk. Det använda materialet kan sedan återvinnas till 100%, alternativt förbrännas för utvinning av energi.

Dunkarna kan förses med volymgradering och siktrand.

Alla våra dunkar är godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO.

Plastdunk

(5 liter)

Standard Greif specifikationer

Material

Mycket högmolekylär PE (HDPE).

Konstruktion

Dimensioner

Se tabell.

Hopsättning

Dunkarna är tillverkade av högmolekylär polyeten och är formblåsta i ett stycke. Materialet är korrosionssäkert och neutralt gentemot de flesta produkter samt är oskadligt för miljön.

Förslutning

Kapsyler till dunkarna kan förses med rivring för att säkerställa att de ej öppnats. Speciella kapsyler med ventil för övertryck kan också erhållas.

Kvalitet

Alla Greif’s produktionsiter för plastdunkar är certifierade enligt DIN EN ISO 9001. Dunkarna är framställda i överensstämmelse med väsentliga krav i EU-emballagedirektiv 94/62 EF, artikel 9 och 11.

Transport

Alla våra dunkar är godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO. Dunkarna är testade med följande modellvätskor: vatten, vätmedel, ättiksyra, n-butylacetat, salpetersyra 55% och lacknafta. Permeationstest är genomförd med lacknafta.

1.Dunkarna har 43 mm eller DIN51

öppning.

2.Profilen på topp och botten är utformad för att ge en stabil stapling.

3.Dunkarna kan förses med volym- gradering och siktrand.

4.I botten finns tre grepp som gör det lättare att hantera dunkarna vid tömning.

Pallmönster

 

 

 

 

 

 

Mått i mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikt

 

Antal/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längd

 

Bredd

 

Höjd

 

Öppning

 

 

 

 

UN-märkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(liter)

 

 

 

 

 

 

 

(g)

 

Pall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

192

152

250

43/DIN51

300

128

UN 3H1/Y1.8/100

Greif Denmark A/S

Mørupvej 1-5

DK-7400 Herning

Tlf.: +45 9627 2100

www.greif.dk