plastdunk 60 l MODELL MIPI

AB Anders Hillertz har ett brett sortiment av plastdunkar,

som lämpar sig för många olika produkter. Dunkarna på 60 liter av modell MIPI* tillverkas av Mauser Benelux.

Testat och godkänt

Alla plastdunkar i vårt sortiment är tillver- kade av högmolekylär polyeten (HDPE), UN-godkända och testade med olika modellvätskor. Dunkarna är därför lämp- liga för såväl kemisk/tekniska produkter som livsmedelsprodukter.

*MIPI (Mauser International Packaging Institute) är en internationell samarbetsorganisation för industriella förpackningar. Syftet är att garantera kunder världen över kvalitetsförpackningar som uppfyller högt ställda krav på ekonomi, säkerhet och miljövänlighet.

Fakta plastdunk 60 L

Alla våra dunkar är godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO.

Dunkarna kan förses med speciella kapsyler med ventil.

Dunkarna är försedda med en öppning på 49 mm (invändigt mått).

60-litersdunkarna tillverkas endast i blå färg.

plastdunk 60 l MODELL MIPI

Konstruktion

1

Dunkarna är tillverkade av högmolekylär

 

polyeten och är formblåsta i ett stycke.

 

Dunkarna är försedda med en öppning

 

som är 49 mm invändigt mått. Materialet

2

är korrosionssäkert och neutralt gente-

 

mot de flesta produkter samt är oskadligt

 

för miljön. Materialet kan återanvändas

 

eller förbrännas. Dunkarna tillverkas

 

endast i blå färg.

 

  Alla dunkar är godkända för transport

 

av farligt gods med hänsyn till kraven för

 

RID, ADR, IMDG och ICAO. Dunkarna är tes-

 

tade med följande modellvätskor: vatten,

 

vätmedel, ättiksyra, n-butylacetat, salpeter-

 

syra 55% och lacknafta. Permeationstest är

 

genomförd med Lacknafta.

 

  Speciella kapsyler med ventil för över-

 

tryck kan erhållas. Dunkarna är pallan-

 

passade till 1000x1200 mm.

 

Miljö

Dunkarna är framställda i överensstäm- melse med väsentliga krav i EU-emballa- gedirektiv 94/62 EF, artikel 9 och 11.

dunkarna är konstruerade för åter- användning och flergångsbruk

det använda materialet kan återvinnas till 100% alternativt förbrännas för utvinning av energi

innehållet av tungmetaller är i överens-

stämmelse med kraven i direktivet

• materialidentifikation ”HDPE”präglat i dunkens botten

1 Dunkarna är försedda med 49 mm

öppning med Mausergänga.

2Profilen på topp och botten är utfor- mad för att ge en stabil stapling.

3I botten finns ett grepp som gör det lättare att hantera dunkarna vid tömning.

3

Pallmönster (1000x1200 mm)

 

 

Mått i mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INnHåll

längd

bredd

höjd

öppning

vikt

antall/

typgodkännande

certifikat

liter

 

 

 

 

g

pall

a

b

c

d

 

 

 

 

 

 

 

60

398

334

635

49

2900

36

UN/3H/X1,3/250

bam754