Plastfat

A-Fat

(220 liter)

Inom gruppen 200-liters plastfat med sprund finns det ett stort antal modeller på marknaden.

Greif’s A-fat är ett av de senast utvecklade och tar hänsyn till alla de krav som idag finns på marknaden.

·A-fatet tillverkas inom Greif globalt och är därför ett bra val för kunder som önskar samma fat vid alla sina fabriker.

·A-fatet finns med ett stort antal varianter vad gäller gängor i sprunden och förslutningspluggar.

·En maximerad yta på faten innebär stora variations- möjligheter vad gäller etikettering.

·A-fatet har en stark och U-formad toppring som innebär att fatet är lätt att hantera med såväl truck som andra lyfthjälpmedel.

·A-fatet har en bottenkonstruktion som ger ett stabilt fat.

·A-fatet är ett formblåst fat vilket innebär hög styrka, lätt att hantera samt låg fraktkostnad.

·A-fatet är anpassat för att maximera lastningsmöjligheten ibland annat en 20-fots container – 80 fat passar precis.

·Fatet är UN-märkt och godkänt för transport av farligt gods i förpackningsgrupperna II och III.

Plastfat

A-Fat

(220 liter)

Standard Greif specifikationer

Material

Mycket högmolekylär PE (HDPE)

Konstruktion

·Diameter

581 mm (+/- 5 mm)

·Höjd

935 mm (+/- 5 mm)

·Vikt

8500 gram (+/- 200 gram)

Förslutning

2x2” BCS 56x4

1x2” 56x4 samt 1x2” 70x6 2x2” 70x6

Förslutningar kan erbjudas motsvarande samt med ¾” insatsplugg, med olika varianter av ventilation samt med sigill passande till varje sprundtyp.

Tömning

Fatet är konstruerat på ett sådant sätt att max 100 ml blir kvar i fatet om fatet töms på anvisat sätt.

Greif Sweden AB

Kvekatorpsvägen 25

SE-311 22 Falkenberg

Tlf.: +46 346 714600

www.greif.se