Mellanstora & Små Plastfat

Formblåsta Lockfat

(60 liter – 230 liter)

Detta är första valet för många stora företag som emballerar olika typer av fasta och trögflytande produkter, även livsmedel och läkemedel.

Greif’s UN-godkända plastfat är till- verkade med toppmodern teknologi för att möta de stränga krav av kemisk förenlighet med farliga och ofarliga produkter likaväl som pålitlighet och höga säkerhetskrav. Våra lockfat är tillverkade av högmolekylär polyeten och är formblåsta i ett stycke med hög kvalitetsstandard och varaktighet.

·Greif’s lockfat finns i storlekarna 60, 120, 150 och 230 liter.

·Faten tillverkas som standard i blå färg, men kan erhållas i andra färger vid större volymer.

·Lockfaten är konstruerade för återanvändning och fler- gångsbruk. Det använda materialet kan sedan återvinnas till 100% alternativt förbrännas för utvinning av energi.

·Det perfekta stängningssystemet säkrar enkel och snabb öppning och förslutning samt är absolut tätt. Konstruktionen försäkrar att lockets gummipackning inte skadas eller överbelastas.

·Den glatta ytan möjliggör rationell rengöring och säkerställer bästa tänkbara hygien.

·Faten är UN-godkända om det finns behov av att embal- lera och transportera farligt gods.

Mellanstora & Små Plastfat

Formblåsta Lockfat

(60 liter – 230 liter)

Standard Greif specifikationer

Material

Mycket högmolekylär PE (HDPE)

Konstruktion

·Diameter

Invändig diameter: 490-498-581mm

·Hopsättning

Greif’s lockfat är tillverkade av högmolekylär polyeten och är formblåsta i ett stycke.

Den genomtänkta formgivningen och stängningssy- stemet säkrar enkel och snabb öppning samt gör dem mycket säkra vid transport.

Förslutning

Det specialkonstruerade locket gör att fatet garanterat håller helt tätt samt möjliggör en smidig öppning och förslutning.

Standard

60 liters fatet har bärhandtag.

Kvalitet

Alla Greif’s produktionsiter för plastfat är certifierade enligt DIN EN ISO 9001.

Lockfaten är framställda i överensstämmelse med vä- sentliga krav i EU-emballagedirektiv 94/62 EF och dess ändringar.

Transport

Greif’s fat är certifierade av oberoende testinstitut för att uppfylla UN rekommendationer samt transportnor- mer som t ex RID/ADR/IMDG/ICAO.

Miljö

Dessa fat är konstruerade för återanvändning och flergångsbruk. Det använda materialet kan sedan återvinnas till 100%, alternativt förbrännas för utvinning av energi

 

Innehåll

 

 

 

Mått i mm

 

 

Vikt

 

 

UN-märkning

 

 

(liter)

 

 

Höjd

 

 

Diameter

 

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

420

 

 

490

 

 

2,8

 

 

1H2/X88Y132

 

 

120

 

 

786

 

 

498

 

 

4,7

 

 

1H2/X200Y300

 

 

150

 

 

925

 

 

490

 

 

5,4

 

 

1H2/X220Y330

 

 

230

 

 

1025

 

 

581

 

 

8,5

 

 

1H2/Y260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greif Sweden AB

Greif Denmark A/S

Kvekatorpsvägen 25

Mørupvej 1-5

Box 203

DK-7400 Herning

SE-311 23 Falkenberg

Tlf.: +45 9627 2100

Tlf.: +46 346 714600

www.greif.dk

www.greif.se