Små och mellanstora fat
med öppningsbar topp
(15-120 liter)
Den perfekta förpacknings-
Greifs utbud av fat på15 till 120 liter följer stränga FN-
lösningen för flytande och fasta
rekommendationer för emballering av farligt gods i
produkter för den petrokemiska
klasserna I, II och III. Små och mellanstora fat med
och kemiska industrin samt för
öppningsbar topp kan tillhandahållas med obehandlad
insida eller förses med ett flertal olika typer av invändig
läkemedels- och livsmedels-
lackering eller ett särskilt plastfoder för kemiska
industrin.
tillämpningar.
Fat är ryggraden i Greifs Industrial Packaging &
Dessa fat finns både som cylindriska och koniska fat.
Services verksamhet. Det breda produktutbudet
Den koniska formen gör att de tomma faten kan staplas
av plåtfat uppfyller de mycket tuffa
i varandra och palleteras, vilket sparar både plats och
förpackningskrav som ställs av den
kostnader, under såväl transport som lagring.
petrokemiska och kemiska industrin och av
Fat på upp till 60 liter har minskade ändar, vilket gör
läkemedels- och livsmedelsindustrin. Plåtfaten
dem stapelbara. Dessa fat kan förses med flera olika
framställs med den senaste produktionstekniken
typer av handtag.
och testas i enlighet med FN:s normer för att
säkerställa optimalt skydd för ett stort urval av
Fat med avtagbar topp kan stängas med hävarmslås.
farligt och icke farligt gods.
Det finns flera olika typer av tätningar.
Det avtagbara locket kan också förses med de optimala
säkerhetsförslutningarna G2 och/eller G3/4 Tri-Sure® 4S®,
vilka kan tillslutas med Tri-Sure Tab-Seal®-kapsyler.
Dessutom går det att använda Unigrip®-munstycken eller
Plastirob®-kranar.
Greifs fat kan lackeras invändigt enligt lackerings-
systemet Greif RDL®. Greif kan erbjuda sina kunder
tekniskt stöd för att finna den bästa lackeringen för ett
visst användningsområde.
Greif erbjuder ett urval av standardiserade plåttjocklekar,
som uppfyller FN:s krav för nära nog alla slags gods.
Som ett tillval finns för vissa fat speciallösningar för extra
höga prestanda.
Alla fat kan förses med screentryck. Fat på upp till 60
liter kan litograferas.
Greif följer det internationella färgsystemet RAL för
yttre färgsättning så att man kan garantera
standardiserade färgkulörer över hela världen.
Små och mellanstora fat
med öppningsbar topp
(15-120 liter)
Greif standardspecifikationer
Stål
Stålplåt av handelskvalitet. Specifikation enligt ISO3573 och ISO3574 eller motsvarande
standarder (t.ex. EN10130/EN10131).
Förslutningar
Två Tri-Sure® 4S®-förslutningar, G2 och G3/4, tillverkade i enlighet med ISO15750.
Förslutningarna kan förseglas med Tab-Seal®-kapsyler, antingen i neutralt utförande eller
enligt kundens önskemål. Spännband: hävarmslåsmekanism, helgalvaniserad.
Förslutningarna är försedda med Greifs högprestandastandardpackningar 4S®.
Konstruktion
• Mantel:
Elsvetsad fog. Mantelkonfiguration: med eller utan strängar, korrugering vid förfrågan.
• Fals nedtill:
Greif-falsningen garanterar säker användning.
Invändig lackering
Om invändigt obehandlade fat inte passar för ditt användningsområde, kan Greif utföra
högkvalitativ lackering i RDL®-fenol eller -epoxyfenol. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt
stöd för att finna den bästa lacktypen för ett visst ändamål från vårt utbud av lacker enligt
internationell standard. Se Greifs broschyr ”RDL®, Greif’s Universal Regular Drum Lining
System”.
Utvändig lackering och dekoration
Färger enligt Greifs RAL-standard (eller efter kundens önskemål). Se
Greifs broschyr ”Colours and Decoration”.
Alternativ:
enfärgat silkscreentryck på mantel eller lock.
Transport
Greifs fat är certifierade av oberoende testinstitut för att uppfylla FN:s rekommendationer samt
transportnormer som RID/ADR/IMDG/ICAO.
Våra stålfat är bland de säkraste transportbehållarna för transport av farligt gods i klasserna I, II och III.
Innehåll
Lock
Mantel
Nedtill
Genom-
Diameter
Utv.
Höjd
FN-
Liter
mm
mm
mm
snittsvikt kg
inv. mm
mm
utv. mm
märkning
25 ÖT
0,62
0,62
0,62
3,1
305
328
383
Y40/S
30 ÖT
0,62
0,62
0,62
3,5
305
328
466
Y40/S
38 KF
0,50
0,50
0,50
3,0
318
332
520
X31/S
42 KF
0,50
0,50
0,50
3,4
385
413
408
42 KF
0,62
0,62
0,62
4,3
385
413
408
Y68/S
60 ÖT
0,50
0,50
0,50
4,5
380
405
585
Y65/S
60 ÖT
0,62
0,62
0,62
5,4
380
405
585
X65/S
60 ÖT
1,00
0,75
0,75
6,8
380
405
578
Y1.2/100
60 ÖT
0,50
0,50
0,50
4,3
360
385
645
Y75/S
60 ÖT
0,62
0,62
0,62
5,4
360
385
645
X65/S
60 KF
0,50
0,50
0,50
4,1
385
413
566
64 KF
0,62
0,62
0,62
5,3
385
413
594
Y100/S
67 KF
0,62
0,62
0,62
5,3
385
413
621
115 ÖT
0,75
0,75
0,75
9,7
454
487
753
Y100/S
120 ÖT
0,75
0,75
0,75
10,1
454
487
793
Y100/S
120 KF
1,00
0,75
1,00
11,3
480
508
758
X165/Y315/S
120 KF
1,00
0,75
1,00
11,3
480
507
781
Y1.2/100
ÖT = Fat med öppningsbar topp KF = Koniskt fat
4S, Plastirob, RDL, Tri-Sure, Tab-Seal och Unigrip är alla registrerade varumärken som tillhör Greif.