Fat med öppningsbar topp

Lockfat

(216 liter)

Förpackningslösningen för den petro- kemiska och kemiska industrin samt

för läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Fat är ryggraden i Greifs Industrial Packaging & Services' verksamhet. Det breda produktutbudet av plåtfat uppfyller de tuffaste förpackningskrav som ställs av petrokemisk och kemisk industri samt läkemedels- och livsmedels- industrin.

Plåtfaten framställs med den senaste produktionstekniken och testas i enlighet med FN:s normer för att säkerställa optimalt skydd för ett stort urval av farligt och icke farligt gods.

·Greifs plåtfat med öppningsbar topp för flytande eller fasta produkter följer stränga FN-rekommendationer för emballering av farligt och icke farligt gods i klasserna II och III. Standardkapaciteten är 216 liter.

·Standardfatet med öppningsbar topp har en maximal diameter om 610 mm mätt över förslutningsringen.

·Som ett alternativ kan Greif i vissa länder tillverka fat med öppningsbar topp enligt ISO, med minskad toppstorlek. Se Greifs folder “ISO Drum”.

·Vertikalfogen är elsvetsad. Botten är falsad med manteln genom Greifs Spiralon® trippelfalsning, som garanterar säker användning.

·Fatet är utrustat med en standardiserad avtagbar topp och hävarmslås. Ytterligare valmöjligheter för förslut- ningsringar och tätningar finns.

Det avtagbara locket kan också förses med de optimala säkerhetsförslutningarna G2 och G3/4 Tri-Sure® 4S® , vilka kan tillslutas med Tri-Sure® Tab-Seal® - kapsyler.

·För att säkerställa högsta säkerhet vid transport och hantering, läckagetestas faten med öppningsbar topp genom tryckprovning.

·Greifs fat kan lackeras invändigt med fenol-, epoxyfenol eller speciallackering enligt lackeringssystemet RDL®. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för att finna den bästa lackeringen för ett visst användningsområde, och för att säkerställa produktsäkerhet och kompabilitet där det är nödvändigt.

·Greif erbjuder ett urval av standardiserade plåttjocklekar, som uppfyller FN:s krav för nära nog alla slags gods. Som ett tillval finns för vissa fat speciallösningar för extra höga prestanda.

·Greifs fat är certifierade av oberoende testinstitut för att uppfylla FN:s rekommendationer samt transportnormer som t ex RID/ADR/IMDG/ICAO/IATA.

·Greif följer det internationella färgsystemet RAL för yttre färgsättning för att garantera en likhet i färgkulörer världen över.

·Som tillval kan fat dekoreras med kundens företagslogotyp. Logotyper och text kan appliceras med screentryck på alla fattyper.

Fat med öppningsbar topp

Lockfat

(216 liter)

Standard Greif specifikationer

Stål

Stålplåt av handelskvalitet. Specifikation enligt ISO3573 och ISO3574 eller motsvarande standarder (t ex EN10130/EN10131).

Förslutningar

Två Tri-Sure® 4S® - förslutningar, G2 och G3/4 , tillverkade i enlighet med ISO15750. Förslutningarna kan förseglas med Tab-Seal® - kapsyler, antingen i neutralt utförande eller enligt kundens önskemål. Förslutningarna är försedda med Greifs högprestanda standardpackningar, 4S® .

Konstruktion

·Mantel

Elsvetsad längdfog. Traditionell korrugering för standardfat eller helt slät mantel.

·Hopsättning

Falsningen Greif Spiralon® triple garanterar säker användning.

·Standarder

ISO15750 eller motsvarande (t ex EN209) för fat med öppningsbar topp.

Invändig lackering

Om invändigt obehandlade fat inte passar för ert användningsområde, kan Greif utföra högkvalitativ lackering i RDL® fenol eller epoxyfenol. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för att finna den bästa lacktypen för ett visst ändamål från vårt utbud av lacker enligt internationell standard. Se Greifs folder “RDL®, Greif’s Universal Regular Drum Lining System”.

Utvändig lackering

Färger enligt Greifs RAL-standard (eller efter kundens önskemål). Se Greifs folder “Colours and Decoration”.

Alternativ

Flerfärgsfat, dekorering och märkning i enfärgat silkscreentryck.

40/pall

32/pall

Pallmönster – fatpall – 1,8 x 2,4 m

Innehåll - liter

 

Plåttjocklek - mm

 

 

 

Mått – mm

 

 

 

 

 

Nominell

Total

Lock

 

Mantel

Botten

 

Diameter

 

 

Höjd utv.

 

 

Vikt – kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv.

 

 

Utv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

216

1,0

 

0,8

1,0

 

571,5

 

 

595

 

 

875

 

 

16,0

 

208

216

1,0

 

1,0

1,0

 

571,5

 

 

595

 

 

875

 

 

18,3

 

208

216

1,2

 

1,0

1,0

 

571,5

 

 

595

 

 

875

 

 

19,2

 

208

216

1,2

 

1,0

1,2

 

571,5

 

 

595

 

 

875

 

 

20,0

 

208

216

1,2

 

1,2

1,2

 

571,5

 

 

595

 

 

875

 

 

22,2

 

Greif Sweden AB

Greif Norway AS

Greif Sweden AB

Industrivägen 2-4

Titangaten 14

Kvekatorpsvägen 25

SE-137 23 Västerhaninge

NO-1630 Gamle Fredrikstad

Box 203

Tlf.: +45 850 441880

Tlf.: +46 346 714600

SE-311 23 Falkenberg

www.greif.se

www.greif.no

Tlf.: +46 346 714600

 

 

www.greif.se