UN
GODKÄND
UN-certifierad för förpackningsgrupp II och lll
Utmärkt för insamling och transport av t. ex
FÄRG eller FÄRGRELATERAT MATERIAL,
BRANDFARLIGA AEROSOLER, BATTERIER OSV.
Swedebox
swede.se
11H2/Y/ÅR/S/SP-54 42 01-SRS/1283/496
11H2/Y/ÅR/S/SP-54 42 01-SRS/1283/386
11H2/Y/ÅR/S/SP-54 42 01-SRS/1283/700
Teknisk data
800 UN/IBC
1000 UN/IBC
1000 FH UN/IBC
Yttermått (mm)
1200 x 800 x 740
1200 x 1000 x 740
1200 x 1000 x1000
Innermått (mm)
1120 x 720 x 600
1120 x 920 x 600
1120 x 720 x 860
Volym (liter)
500
600
890
Tara vikt (kg)
38
45,4
52,5
Max last (kg)
386
496
700
Swedebox har typgodkänts för förpackningsgrupp ll och lll samt i enligt med
särbestämmelse 650 i ADR/RID är behållaren godkänd för ”förpackningsrester
samt stelnade och flytande färgrester”.
Förutsättning för att Swedebox skall uppfylla de krav som ställs enligt ADR
Behållaren skall vara försluten enligt gällande bestämmelser med tillhörande lock och monterade
spännband/låsanordning samt gällande dekaler. Behållarna kan även utrustas med stropplås eller
gångjärn och låsanordning om så önskas.
Varje kolli innehållande farligt gods ska etiketteras med den eller de etiketter som anges i ADR-S
eller RID-S. Etiketternas syfte är att informera om ämnets eller föremålets faror. Om kollits innehåll
kräver flera olika etiketter ska dessa placeras intill varandra. Etiketterna får inte skrymmas av någon
del av kollit eller av någon annan typ av märkning. Våra typgodkända swedebox är försedda med en
UN märkning som ger viktig information.
Transporthandlingar krävs vid transport av farligt gods.
Certifikat för godkännande bifogas med våra offerter.
swede.se
Swede Rehandling Systems AB
Box 108 | 651 04 KARLSTAD
Tel: 054- 85 31 15 | Fax: 054-85 46 10